Byrådet har besluttet

Mandag 27. marts 2017 var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Her kan du læse, hvad byrådet besluttede.
Byraadshammer

Høringer – hvad mener du?

 
Ny bydel på Søtorvet
Silkeborg midtby: Byrådet sendte et forslag om en hel ny bydel på Søtorvet i Silkeborg i 8 ugers høring. Planen skaber plads til 8 punkthuse i 5-7 etager og 250-290 lejligheder i alt, en bypark, restaurant/café samt gjort plads til en gangbro over Chr. 8’s Vej og et ændret vejnet. Kvickly og K-Circle flyttes, men der er gjort plads til en stor dagligvarebutik i den nye lokalplan. Bilerne skal ned under byparken. 
Byrådsmødet mandag 27. marts sag 9

Læs meget mere i lokalplanforslaget

Spildevandsplan for Søtorvet
Silkeborg midtby: En hel bydel på Søtorvet kræver også en ny spildevandsplan, som byrådet sendte i 8 ugers høring. I øjeblikket bliver en stor del af områdets regnvand ledt direkte ud i Langsø og Remstrup Å eller siver ned i jorden, men når bydelen står færdig, vil det langt fra være nok. Det kræver løsninger såsom regnbede, vandrender og grønne tage.
Byrådsmødet mandag 27. marts sag 10

Spilde- og regnvand i hver sin ledning
Bryrup: Halvdelen af Bryrup skal have nye kloakledninger, så spildevand løber i et og regnvand i et anden. Derfor sendte byrådet et forslag til et tillæg til spildevandsplanen for området i 8 ugers høring. Som forholdene er nu, kan der opstå problemer under store regnskyl, hvor spildevandet også løber ud i Bryrup Å. Planen berører cirka 11 husejere, som skal betale for at få den gamle ledning fjernet og de 2 nye gravet ned på deres egen grund.
Byrådsmødet, mandag 27. marts sag 11

Mere luftrum til modelflyverne
Gødvad, Silkeborg: Medlemmer i Silkeborg El og Svæv kunne godt tænke sig at have mere luftrum at more sig i og en ny start- og landingsplads for modelfly op til 25 kg. De har kig på et område, der hører ind under en anden lokalplan end et område, hvor de små fly i øjeblikket må have luft under vingerne. Derfor sendte byrådet et forslag om at ophæve en del af den lokalplan, der dækker det nye luftrum i x ugers høring. I øjeblikket er området udlagt til erhverv, men ingen har vist interesse for at slå sig ned.
Byrådsmødet, mandag 27. marts sag 12

Byrådet har besluttetMultihus med mere i Kragelund

Kragelund: Borgerne i Kragelund ønsker at få gjort noget ved omgivelserne omkring Kragelundhallen. Byrådet gav tilsagn om at bidrage med halvdelen af udgifterne, dog max. 737.000 kroner, til projektet, der blandt andet indeholder en multibane, et kombinationshus for motion, udgangspunkt for løbe- og cykeltræning, vandreture og lignende. Projektet indeholder desuden en plads til udefitness, en terrasse og et cykel-pitstop/pusleplads. Beboerne har allerede indsamlet 400.000.
Byrådsmødet, mandag 27. marts sag 4

Kjellerup Skole får en make-over
Kjellerup: Byrådet bevilgede de 53,5 mio. kroner, der er sat af til at modernisere Kjellerup Skole. Projektet omfatter også nybyggeri i stedet den del af skolen, der er slidt mest ned. Tidligere er der bevilget 500.000 kroner til at udvikle selve byggeprojektet.
Se projektet for Kjellerup Skole
Byrådsmødet, mandag 27. marts sag 5

Socialpsykiatrisk botilbud på Ballelund
Balle, Silkeborg: Byrådet bevilgede 20.950.000 kroner, der skal bruges til at etablere et socialpsykiatriske botilbud samt Puls Bo i det tidligere Ballelund Plejecenter. Der er tidligere brugt 1.470.000 kroner på at udvikle selve projekterne.
Byrådsmødet, mandag 27. marts sag 6

Ny hovedtandklinik i Silkeborg by
Silkeborg Kommune: Byrådet bevilgede 800.000 kroner til et projekt, der skal munde ud i én hovedtandklinik i Silkeborg i stedet for 4 små klinikker fordelt i byen. Tandregulering og omsorgstandpleje skal også være en del af klinikkens tilbud. Fordi det dyre udstyr kan udnyttes mere effektivt og på grund af andre stordriftsfordele kan der spares 1,5 mio. kroner om året. Klinikkerne i Gjern og Them fortsætter som nu. De små klinikker i Silkeborg bliver til forebyggelsesklinikker.
Byrådsmødet, mandag 27. marts sag 7

Beskæftigelsesprojekter bliver permanente
Silkeborg Kommune: Tre projekter på beskæftigelsesområdet har hjulpet med at få så mange ledige kontanthjælpsmodtagere ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, at de nu bliver permanente. Projekterne handler henholdsvis om at coache, have en samlet indgang til kommunens tilbud, få hjernen tunet ind på at øge handlekraften samt komme i gang med en erhvervsgivende uddannelse.
Byrådsmødet, mandag 27. marts sag 8

Bolig på Lysbrohøjen 28c
Lysbro: Byrådet vedtog en lokalplan, der skaber plads til en enkel bolig på Lysbrohøjen 28c i Lysbro. Den resterende del af området
Byrådsmødet, mandag 27. marts sag 13

Byggemodning i Them
Them: Der er stor efterspørgsel på byggegrunde i Silkeborg Kommune. Derfor besluttede byrådet at byggemodne etape 2 af Frisholmparken i Them, som kommer til at bestå af 20 parcelhusgrunde, 1 storparcel og 2 boligveje med en samlet længde på 250 meter, samt 700-750 meter asfaltbelagt cykelsti. Det kommer til at koste 8 mio. kroner.
Byrådsmødet, mandag 27. marts sag 14

Budgetbeløb fra 2016 til 2017
Silkeborg Kommune: Som udgangspunkt gælder det i Silkeborg Kommune, at eventuelt over- eller underskud på en konto i et år skal overføres til samme konto det næste år. Derfor godkendte Byrådet, at penge fra 2016 bliver overført til 2017 – men enkle undtagelser.
Byrådsmødet, mandag 27. marts sag 15

22 anlægsregnskaber
Silkeborg Kommune: Byrådet godkendte 22 anlægsregnskaber under samme punkt. Nogle havde været lidt dyrere end forventet, andre lidt billigere end først antaget.
Byrådsmødet, mandag 27. marts sag 16

Årsberetning og regnskab for 2016
Silkeborg Kommune: Byrådet godkendte regnskabet og årsberetningen for 2016. Her finder du begge
Byrådsmødet, mandag 27. marts sag 17

Tennishal i det nordligere Silkeborg

Silkeborg: ØBG ønsker at blive et tenniscenter for juniorer på såvel elite som motionsplan, og vil derfor gerne bygge en tennishal, så medlemmerne – i alle aldre - kan spille året rundt. Hallen kommer efter beregningerne til at koste 5 mio. kroner, og Byrådet besluttede at støtte projektet med max halvdelen af beløbet. Resten må ØBG finde andetsteds, fx ved fonde.
Byrådsmødet, mandag 27. marts sag 18

Bevægelsespark ved Byrup søbad

Bryrup: Bryrup IF vil gerne bygge en bevægelsespark omkring Bryrup søbad/Bypark. Parken skal have en løbebane fra skoleområdet inkl. ny bro, løbebane rundt langs en fremtidig centerplads og en multibane. Byrådet bevilgede godt 1.6 mio. kroner – eller max. Halvdelen af udgifterne – til projektet. 
Byrådsmødet, mandag 27. marts sag 19

Formænd i Huslejenævnet og Beboerklagenævnet
Silkeborg Kommune: Der skal vælges nye formænd for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet i år. De nuværende formænd har sagt ja til at fortsætte, så Byrådet pegede på dem. For Huslejenævnet: Huslejenævnet: Formand: Professor, cand.jur. Hans Henrik Edlund, Handelshøjskolen v/Aarhus Universitet. Formandssuppleant: Lektor, cand.jur. Claus Rohde, Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Beboerklagenævnet: Formand: Lektor, cand.jur. Claus Rohde, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, Formandssuppleant: Professor, cand.jur. Hans Henrik Edlund, Handelshøjskolen v/Aarhus Universitet.
Byrådsmødet, mandag 27. marts sag 20

Kørselspenge til giftefogeder

Silkeborg Kommune: Indtil videre har det ikke været muligt for giftefogeder at få kørselspenge i forbindelse med den del af arbejdet. Det har Kommunernes Landsforeningen fået staten til at ændre. Byrådet sagde ja til, at giftefogeder i fremtiden kan få kørselspenge.
Byrådsmødet, mandag 27. marts sag 21

Demografimodel
Silkeborg Kommune: Enhedslisten havde bedt om at få et forslag med på byrådsmødet om at ændre i den demografimodel Silkeborg Kommune benytter. Byrådet drøftede forslaget.
Byrådsmødet, mandag 27. marts sag 22

Stedfortræder
Silkeborg Kommune: Byrådet godkendte, at Knud Erik Nielsen kunne repræsentere SF i stedet for byrådsmedlem Elin Sonne. Stedfortrædere bliver indkaldt, hvis byrådsmedlemmer ikke kan komme på grund af sygdom, graviditet, barsel, adoption, eller hvis de er optaget af andet offentligt hverv, forretning eller lignende.
Byrådsmødet, mandag 27. marts sag 2

Stedfortræder
Silkeborg Kommune: Byrådet godkendte, at Jonas Sivertsen kunne repræsentere Socialdemokratiet i stedet for Ivan Greve. Stedfortrædere bliver indkaldt, hvis byrådsmedlemmer ikke kan komme på grund af sygdom, graviditet, barsel, adoption, eller hvis de er optaget af andet offentligt hverv, forretning eller lignende.
Byrådsmødet, mandag 27. marts sag 2

Afbud
Silkeborg Kommune: Der var afbud fra Rune Kristensen.
Sidst opdateret