Handicaprådet

Handicaprådet i Silkeborg Kommune er et forum for dialog mellem politikere, repræsentanter fra henholdsvis Danske Handicaporganisationer i Silkeborg og kommunens administration. Handicaprådets primære opgave er at rådgive i en lang række handicappolitiske spørgsmål.

Læs mere

Fold alle ud

Handicaprådets medlemmer og personlige stedfortrædere 2014-2017

Silkeborg Handicapråd er nedsat af byrådet og består af 10 medlemmer fordelt med:

 • 5 repræsentanter fra handicaporganisationerne i kommunen
 • 3 medlemmer af byrådet
 • 2 medarbejdere fra administrationen

Hvert medlem har en personlig stedfortræder.

Handicaprådet virker for en 4-årig periode svarende til byrådets valgperiode.

 

Medlemmer 2014-2017

Danske Handicaporganisationer:

Karen Marie Pedersen (Formand)
Dansk Blindesamfund
Send e-mail

Anders Christensen
Dansk Handicap Forbund
Send e-mail

Lisa Wendelin Lauridsen
Landsforeningen Sind
Send e-mail

Peter Sørensen
Landsforeningen LEV
Send e-mail

Jan Høj Sørensen
ADHD-foreningen
Send e-mail

Byrådet:

Lene Fruelund (Næstformand)
Ældre- og Handicapudvalget
Send e-mail

Mia Schmidt
Ældre- og Handicapudvalget &
Børne- og Ungeudvalget
Send e-mail

Teresa Jørgensen
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget &
Ældre- og Handicapudvalget
Send e-mail

Silkeborg Kommune:

Jacob Busk
Områdeleder, Socialpsykiatrisk Center
Send e-mail

Susanne Kongerslev Andersen
Områdeleder, Voksenhandicap Center
Send e-mail

 

Personlige stedfortrædere

Danske Handicaporganisationer:

Søren Marcussen (for Karen Marie Pedersen)
Dansk Blindesamfund
Send e-mail

Kurt Tollund (for Anders Christensen)
Scleroseforeningen
Send e-mail

Susan Steen (for Lisa Wendelin Lauridsen)
Landsforeningen Sind
Send e-mail

Torben Erik Larsen (for Peter Sørensen)
Høreforeningen
Send e-mail

Der er ikke udpeget personlig stedfortræder for Jan Høj Sørensen

Byrådet:

Rune Dreier Kristensen (for Lene Fruelund)
Ældre- og Handicapudvalget,
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget &
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Send e-mail

Frank Borch-Olsen (for Mia Schmidt)
Økonomi- og Erhvervsudvalget &
Vej- og Trafikudvalget
Send e-mail

Leif Lund (for Teresa Jørgensen)
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget &
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Send e-mail

Silkeborg Kommune:

Lone Eiersted (for Jacob Busk)
Områdeleder, Voksenhandicap Center
Send e-mail

Der er ikke udpeget personlig stedfortræder for Susanne Kongerslev Andersen

Formål og opgaver

Handicaprådet har følgende opgaver:

 1. Handicaprådet rådgiver byrådet i Silkeborg Kommune i handicappolitiske spørgsmål
 2. Handicaprådet kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan også tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse
 3. Handicaprådet kan komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer
 4. Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet
 5. Handicaprådet kan frit tage kontakt til eksterne interessenter - eksempelvis andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd - for at udveksle erfaringer og drøfte særlige temaer
 6. Handicaprådet kan på eget initiativ rette henvendelse til byrådet i Silkeborg Kommune samt alle andre myndigheder med forespørgsler og forslag
 7. Handicaprådet kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til belysning af særlige problemstillinger og temaer
 8. Handicaprådet skal høres vedrørende alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap
 9. Handicaprådet afgiver en skriftlig årsberetning til byrådet om rådets arbejde og de administrative og politiske forslag, rådet har fremført samt hvilke økonomiske bevægelser, der har været
 10. Handicaprådet orienterer om sit virke efter behov
 11. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager

Hent forretningsorden 2014-2017 (pdf)

Rådsmøder

Handicaprådet mødes 5 gange årligt til deres ordinære møder, hvor aktuelle handicappolitiske spørgsmål drøftes.

Mødekalender:

2. februar 2017
21. marts 2017
7. juni 2017
31. august 2017
23. november 2017 (mødet aflyst)

Rådets møder er ikke offentlige.

Mødereferater:

2017 dagsorden, referat og eventuelle bilag fra møderne kan du finde på dette link

2016 dagsorden, referat og eventuelle bilag fra møderne kan du finde på dette link

2015 dagsorden, referat og eventuelle bilag fra møderne kan du finde på dette link

2014 dagsorden, referat og eventuelle bilag fra møderne kan du finde på dette link

Høringssvar

Her kan du læse alle Handicaprådets høringssvar.

Høringssvar 2017:

Sidst opdateret