Seniorrådet

Seniorrådet arbejder tæt sammen med Sundheds- og Omsorgsafdelingen om alle forhold, der vedrører ældre. Seniorrådets medlemmer er folkevalgte, og valgperioden følger byrådets valgperiode.

Seniorrådet indbyder alle 60+ borger i Silkeborg Kommune til en hyggelig og udbytterig eftermiddag i dit lokalområde.

Se indbydelsen her på siden

Læs mere

Fold alle ud

Valg til seniorråd i efteråret 2017

Der er valg til seniorrådet i efteråret 2017.

Du kan læse mere herom:

De nyvalgte til Seniorrådet 2018-2021

Valg til seniorrådet - sidste frist er 21. november 2017

Præsentation af kandidater der opstiller til Seniorrådet

Liste over kandidater der opstiller til Seniorrådet

Valgbestyrelsens opgaver

Kommissorium for valgbestyrelse

Tidsplan for valgbestyrelsen

Indbydelse til opstillingsmøderne i Seniorrådet ved valget i 2017

Eksempler på Seniorrådets indflydelse på ældrepolitikken

Referat af møde 8. februar 2017 i valgbestyrelsen for valg til seniorrådet

Referat af møde 8. marts 2017 i valgbestyrelsen for valg til seniorrådet

Referat af møde 3. april 2017 i valgbestyrelsen for valg til seniorrådet

Referat af møde 16. juni 2017 i valgbestyrelsen for valg til seniorrådet

Nyheder fra Seniorrådet:

Valg til Seniorrådet: 20 kandidater opstiller

Opstillingsmøder til Seniorrådet skudt i gang

Seniorrådets medlemmer 2018-2021

Seniorrådets medlemmer 

Formand Erling Prang 
Tørrepladsen 6, Thorning 
8620 Kjellerup 
Tlf. 24 88 39 38 
Mail: erling.prang@outlook.dk 

Næstformand Alice Lemming 
Solsikkevej 19A, Vinderslev 
8620 Kjellerup 
Tlf. 22 48 54 26 
Mail: ajmsl@icloud.com  

Kasserer Sven Møller Jensen 
Fussingbjerg 36 
8883 Gjern 
Tlf. 61 65 16 16 
Mail: svenmollerjensen@gmail.com    

Sekretær Ingrid Thorsted 
Georg Krügers Vej 248 
8600 Silkeborg 
Tlf. 86 84 62 27 
Mail: ingridthsilkeborg@icloud.com   

Revisor Hans-Jørgen Hørning 
Hvidgranen 9 
8620 Kjellerup 
Tlf. 27 12 75 95 
Mail: hjhhvidgranen9@gmail.com 

Revisor Steen Konradsen 
Bavnevej 23 
8600 Silkeborg 
Tlf. 40 20 60 55 
Mail: sk@steenkonradsen.dk 

Greta Haagen Jensen 
Kastanievej 9, Salten 
8653 Them 
Tlf. 20 93 16 40 
Mail: greta.haagen@gmail.com 

Katrine Nyholm 
Harbovad 12 
8600 Silkeborg 
Tlf. 23 60 27 97 
Mail: katrine.nyholm@mail.dk

Lene Jensen 
Toldbodgade 5, 2.-2 
8600 Silkeborg 
Tlf. 25 12 09 07 
Mail: lenejensen1412@icloud.com

 

Kontaktperson Silkeborg Kommune

Ulla Vester
Sundheds- og Omsorgsafdelingen
Tlf. 89 70 18 52
Mail: ulla.vester@silkeborg.dk  


Fakta

  • Ældrerådet er et valgt råd, der rådgiver Byrådet i alle sager, der vedrører ældre. Det kan være både store og små sager, f.eks. bygning af plejeboliger, kommunens budgetter, ældre- og sundhedspolitikken, gadelys og meget andet.

    Det nye ældreråd er valgt fra 2018-2021, og består af 9 medlemmer  

Seniorrådets arbejdsopgaver

Om Seniorrådet:

  • beskæftiger sig med spørgsmål der har betydning for ældre over 60 år i Silkeborg Kommune
  • er repræsenteret i forskellige udvalg, f.eks. trafik, kost, om/nybygning, mestring og demens
  • seniorrådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske forhold og fungerer som kontaktled mellem borgere og byråd i alle spørgsmål, der vedrører ældre
  • seniorrådet har tavshedspligt, og arbejder uafhængigt af tilhørsforhold i partipolitik og ældreorganisationer

Dialogmøder med politiske udvalg

Referat dialogmøde 28. januar 2013

Referat dialogmøde 13. maj 2013

Referat dialogmøde 7. maj 2015

Referat dialogmøde 18. maj 2015

Referat dialogmøde 11. august 2015

Referat dialogmøde 8. september 2015

Referat dialogmøde 10. maj 2016

Referat dialogmøde 26. maj 2016

Referat dialogmøde 18. august 2016

Referat dialogmøde 16. maj 2017

Referat dialogmøde 18. maj 2017

Referat dialogmøde 30. august 2017

Referat dialogmøde 5. september 2017

Referat introduktionsmøde mellem Seniorrådet og Sundheds- og Ældreudvalget 9. april 2018

Referat dialogmøde mellem Seniorrådet og Sundheds- og Ældreudvalget 16. maj 2018

Referat dialogmøde mellem Seniorrådet og Sundheds- og Ældreudvalget 22 august 2018

 

 

Høringssvar 2017

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende høretekniske hjælpemidler

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende fremtidig anvendelse af Vestergade 23A, Kjellerup

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende vedtægter for Seniorrådet 2018-2021

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende klippekort

Høringssvar fra Seniorrådet til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedrørende budget 2018

Høringssvar fra Seniorrådet til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende budget 2018

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende forslag til buskøreplaner til Region Midt

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende urologiske hjælpemidler

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende sygeplejeklinikker

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende udbudsmateriale af kompressionsstrømper

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende udbudsmateriale af bleer

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende Det Gode Samarbejde

Høringssvar 2016

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende praksisplan fysioterapi

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende værdighedspolitik og udmøntning af tilskud

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende plejeboligplan og det gode hverdagsliv

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende affaldsregulativ

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende busplan 2017

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende rammeaftale 2017

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende prisaftaler

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende udbud på kørestole

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende el-indstillelige plejesenge

 

Mødekalender 2018

Seniorrådets mødeplan 2018

Mødested og tidspunkt fremgår af mødedagsordenen – normalt holdes møderne fra kl. 09.00.

Torsdag den 18. januar 2018

Fredag den 9. februar 2018

Torsdag den 15. marts 2018

Torsdag den 19. april 2018

Torsdag den 17. maj 2018

Torsdag den 21. juni 2018

Juli mødefri

Torsdag den 16. august 2018

Torsdag den 20 september 2018

Torsdag den 25. oktober 2018

Torsdag den 15. november 2018

Torsdag den 20. december 2018

 

 

Mødekalender 2017

Ældrerådets mødeplan 2017

Mødested og tidspunkt fremgår af mødedagsordenen – normalt holdes møderne fra kl. 09.30.

Torsdag den 19. januar 2017

Torsdag den 16. februar 2017

Torsdag den 16. marts 2017

Torsdag den 20. april 2017

Torsdag den 18. maj 2017

Torsdag den 15. juni 2017

Juli mødefri

Torsdag den 10. august 2017

Onsdag den 30. august 2017 (dialogmøde med Ældre- og Handicapudvalget)

Tirsdag den 5. september 2017 (dialogmøde med Sundheds- og Forebyggelsesudvalget)

Torsdag den 21 september 2017

Torsdag den 12. oktober 2017 (aflyst)

Torsdag den 16. november 2017

Mandag den 14. december 2017

Mødekalender 2016

Ældrerådets mødeplan 2016

Mødested og tidspunkt fremgår af mødedagsordenen – normalt holdes møderne fra kl. 09.30.


Torsdag den 21. januar 2016

Torsdag den 18. februar 2016

Torsdag den 17. marts 2016

Torsdag den 21. april 2016

Torsdag den 19. maj 2016

Torsdag den 16. juni 2016

Juli mødefri

Torsdag den 11. august 2016

Torsdag den 15. september 2016

Torsdag den 13. oktober 2016

Torsdag den 17. november 2016

Mandag den 12. december 2016

Dagsordener 2017

Dagsorden til seniorrådsmøde 19. januar 2017

Dagsorden til seniorrådsmøde 16. februar 2017

Dagsorden til seniorrådsmøde 16. marts 2017

Dagsorden til seniorrådsmøde 20. april 2017

Dagsorden til seniorrådsmøde 18. maj 2017

Dagsorden til seniorrådsmøde 15. juni 2017

Dagsorden til seniorrådsmøde 10. august 2017

Dagsorden til dialogmøde mellem Seniorrådet og Ældre- og Handicapudvalget 30. august 2017

Dagsorden til dialogmøde mellem Seniorrådet og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 5. september 2017

Dagsorden til seniorrådsmøde 21. september 2017

Aflysning af seniorrådsmøde 12. oktober 2017

Dagsorden til seniorrådsmøde 16. november 2017

Dagsorden til seniorrådsmøde 14. december 2017

 

Referater 2017

Referat fra Seniorrådsmøde 19. januar 2017

Referat fra ekstraordinært Seniorrådsmøde 3. februar 2017

Referat fra Seniorrådsmøde 16. februar 2017

Referat fra Seniorrådsmøde 16. marts 2017

Referat fra Seniorrådsmøde 20. april 2017

Referat fra Seniorrådsmøde 18. maj 2017

Referat fra Seniorrådsmøde 15. juni 2017

Referat fra Seniorrådsmøde 10. august 2017

Referat fra Seniorrådsmøde 21. september 2017

Referat fra Seniorrådsmøde 19. oktober 2017

Referat fra Seniorrådsmøde 16. november 2017

Referat fra Seniorrådsmøde 14. december 2017

Referater 2016

Referat fra Ældrerådsmøde 21. januar 2016

Referat fra Ældrerådsmøde 18. februar 2016

Referat fra Ældrerådsmøde 17. marts 2016

Referat fra Ældrerådsmøde 21. april 2016

Referat fra Ældrerådsmøde 19. maj 2016

Referat fra Ældrerådsmøde 16. juni 2016

Referat fra Ældrerådsmøde 11. august 2016

Referat fra Ældrerådsmøde 15. september 2016

Referat fra Ældrerådsmøde 13. oktober 2016

Referat fra ekstraordinær Ældrerådsmøde 25. oktober 2016

Referat fra Ældrerådsmøde 17. november 2016

Referat fra Seniorrådet 12. december 2016

 

 

Sidst opdateret