Seniorrådet

Seniorrådet arbejder tæt sammen med Sundheds- og Omsorgsafdelingen om alle forhold, der vedrører ældre. Seniorrådets medlemmer er folkevalgte, og valgperioden følger byrådets valgperiode.

Der er nu valgt et nyt seniorråd i Silkeborg Kommune. Læs mere på denne side om hvem der er blevet valgt under "Valg til seniorråd i efteråret 2017".


Læs mere

Fold alle ud

Valg til seniorråd i efteråret 2017

Der er valg til seniorrådet i efteråret 2017.

Du kan læse mere herom:

De nyvalgte til Seniorrådet 2018-2021

Valg til seniorrådet - sidste frist er 21. november 2017

Præsentation af kandidater der opstiller til Seniorrådet

Liste over kandidater der opstiller til Seniorrådet

Valgbestyrelsens opgaver

Kommissorium for valgbestyrelse

Tidsplan for valgbestyrelsen

Indbydelse til opstillingsmøderne i Seniorrådet ved valget i 2017

Eksempler på Seniorrådets indflydelse på ældrepolitikken

Referat af møde 8. februar 2017 i valgbestyrelsen for valg til seniorrådet

Referat af møde 8. marts 2017 i valgbestyrelsen for valg til seniorrådet

Referat af møde 3. april 2017 i valgbestyrelsen for valg til seniorrådet

Referat af møde 16. juni 2017 i valgbestyrelsen for valg til seniorrådet

Nyheder fra Seniorrådet:

Valg til Seniorrådet: 20 kandidater opstiller

Opstillingsmøder til Seniorrådet skudt i gang

Seniorrådets medlemmer 2014-2017

Seniorrådets medlemmer

Område Nord

Kaltoft, Alice
Kragelundtoften 43,
8600 Silkeborg
abkkal@icloud.com
Tlf. 2160 1147

Lemming, Alice (Næstformand)
Solsikkevej 19 A,
8620 Kjellerup
ajmsl@icloud.com
Tlf. 2248 5426

Nielsen, Gert Steen (Kasserer)
Ungstrupvej 25,
8620 Kjellerup
karlebbeasger@icloud.com
Tlf. 4096 9769

Område Syd

Gudberg, Poul (Formand)
Åhavevej 81,
8600 Silkeborg
poulgudberg@icloud.com
Tlf. 4016 5600

Hansen, Kaj
Smedebakken 56,
8600 Silkeborg
treogindustri@icloud.com
Tlf. 2170 1975

Kvist, Jens Møller
Bellisvej 35,
8653 Them
jens.olga@icloud.com
Tlf. 8684 7731

Område Øst

Pedersen, Leif (Revisor)
Hjejlevej 22
8641 Sorring
birthe.leif@icloud.com
Tlf. 2020 9519

Schollert, Axel Hofman
Møllevænget 3
8653 Them
47axelhs@gmail.com
Tlf. 5171 4044

Thorsted, Ingrid (Sekretær og revisor)
Georg Krügers Vej 248,
8600 Silkeborg
ingridthsilkeborg@icloud.com
Tlf. 8684 6227

 

Silkeborg Kommune

Ulla Vester
Sundheds- og Omsorgsafdelingen
Tlf. 89 70 18 52
Mail: ulla.vester@silkeborg.dk  


Fakta

  • Ældrerådet er et valgt råd, der rådgiver Byrådet i alle sager, der vedrører ældre. Det kan være både store og små sager, f.eks. bygning af plejeboliger, kommunens budgetter, ældre- og sundhedspolitikken, gadelys og meget andet.

    Det nye ældreråd er valgt fra 2014-2017, består af 9 medlemmer - 3 medlemmer valgt i hvert ældreområde.

Seniorrådets arbejdsopgaver

Om Seniorrådet:

  • beskæftiger sig med spørgsmål der har betydning for ældre over 60 år i Silkeborg Kommune
  • er repræsenteret i forskellige udvalg, f.eks. trafik, kost, om/nybygning, mestring og demens
  • seniorrådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske forhold og fungerer som kontaktled mellem borgere og byråd i alle spørgsmål, der vedrører ældre
  • seniorrådet har tavshedspligt, og arbejder uafhængigt af tilhørsforhold i partipolitik og ældreorganisationer

Høringssvar 2017

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende høretekniske hjælpemidler

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende fremtidig anvendelse af Vestergade 23A, Kjellerup

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende vedtægter for Seniorrådet 2018-2021

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende klippekort

Høringssvar fra Seniorrådet til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedrørende budget 2018

Høringssvar fra Seniorrådet til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende budget 2018

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende forslag til buskøreplaner til Region Midt

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende urologiske hjælpemidler

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende sygeplejeklinikker

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende udbudsmateriale af kompressionsstrømper

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende udbudsmateriale af bleer

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende Det Gode Samarbejde

Høringssvar 2016

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende praksisplan fysioterapi

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende værdighedspolitik og udmøntning af tilskud

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende plejeboligplan og det gode hverdagsliv

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende affaldsregulativ

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende busplan 2017

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende rammeaftale 2017

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende prisaftaler

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende udbud på kørestole

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende el-indstillelige plejesenge

 

Høringssvar 2015

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende budgettilpasning 2015

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende Marienlund - indretning af aktivitetsrum

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende konkurrenceudsættelse plejecentre

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende kvalitetsstandarder for mad og nødkald

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende budget 2016 for Ældrerådet

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende kvalitetsstandard for personlig pleje

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende rammeaftale 2016 - det specialiserede socialområde

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende budget 2016 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende budget 2016 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende budget 2016 bevilling på 73 og 78

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende Plejecenter Birkebo

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende udbud af befordring til daghjemskørsel (punkt 3)

 

 

Mødekalender 2017

Ældrerådets mødeplan 2017

Mødested og tidspunkt fremgår af mødedagsordenen – normalt holdes møderne fra kl. 09.30.

Torsdag den 19. januar 2017

Torsdag den 16. februar 2017

Torsdag den 16. marts 2017

Torsdag den 20. april 2017

Torsdag den 18. maj 2017

Torsdag den 15. juni 2017

Juli mødefri

Torsdag den 10. august 2017

Onsdag den 30. august 2017 (dialogmøde med Ældre- og Handicapudvalget)

Tirsdag den 5. september 2017 (dialogmøde med Sundheds- og Forebyggelsesudvalget)

Torsdag den 21 september 2017

Torsdag den 12. oktober 2017 (aflyst)

Torsdag den 16. november 2017

Mandag den 14. december 2017

Mødekalender 2016

Ældrerådets mødeplan 2016

Mødested og tidspunkt fremgår af mødedagsordenen – normalt holdes møderne fra kl. 09.30.


Torsdag den 21. januar 2016

Torsdag den 18. februar 2016

Torsdag den 17. marts 2016

Torsdag den 21. april 2016

Torsdag den 19. maj 2016

Torsdag den 16. juni 2016

Juli mødefri

Torsdag den 11. august 2016

Torsdag den 15. september 2016

Torsdag den 13. oktober 2016

Torsdag den 17. november 2016

Mandag den 12. december 2016

Dagsordener 2017

Dagsorden til seniorrådsmøde 19. januar 2017

Dagsorden til seniorrådsmøde 16. februar 2017

Dagsorden til seniorrådsmøde 16. marts 2017

Dagsorden til seniorrådsmøde 20. april 2017

Dagsorden til seniorrådsmøde 18. maj 2017

Dagsorden til seniorrådsmøde 15. juni 2017

Dagsorden til seniorrådsmøde 10. august 2017

Dagsorden til dialogmøde mellem Seniorrådet og Ældre- og Handicapudvalget 30. august 2017

Dagsorden til dialogmøde mellem Seniorrådet og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 5. september 2017

Dagsorden til seniorrådsmøde 21. september 2017

Aflysning af seniorrådsmøde 12. oktober 2017

Dagsorden til seniorrådsmøde 16. november 2017

Dagsorden til seniorrådsmøde 14. december 2017

 

Referater 2017

Referat fra Seniorrådsmøde 19. januar 2017

Referat fra ekstraordinært Seniorrådsmøde 3. februar 2017

Referat fra Seniorrådsmøde 16. februar 2017

Referat fra Seniorrådsmøde 16. marts 2017

Referat fra Seniorrådsmøde 20. april 2017

Referat fra Seniorrådsmøde 18. maj 2017

Referat fra Seniorrådsmøde 15. juni 2017

Referat fra Seniorrådsmøde 10. august 2017

Referat fra Seniorrådsmøde 21. september 2017

Referat fra Seniorrådsmøde 19. oktober 2017

Referat fra Seniorrådsmøde 16. november 2017

Referat fra Seniorrådsmøde 14. december 2017

Referater 2016

Referat fra Ældrerådsmøde 21. januar 2016

Referat fra Ældrerådsmøde 18. februar 2016

Referat fra Ældrerådsmøde 17. marts 2016

Referat fra Ældrerådsmøde 21. april 2016

Referat fra Ældrerådsmøde 19. maj 2016

Referat fra Ældrerådsmøde 16. juni 2016

Referat fra Ældrerådsmøde 11. august 2016

Referat fra Ældrerådsmøde 15. september 2016

Referat fra Ældrerådsmøde 13. oktober 2016

Referat fra ekstraordinær Ældrerådsmøde 25. oktober 2016

Referat fra Ældrerådsmøde 17. november 2016

Referat fra Seniorrådet 12. december 2016

Referater 2015

Referat fra Ældrerådsmøde 15. januar 2015

Referat fra ekstraordinært Ældrerådsmøde 29. januar 2015

Referat fra Ældrerådsmøde 19. februar 2015

Referat fra Ældrerådsmøde 19. marts 2015

Referat fra Ældrerådsmøde 16. april 2015

Referat fra Ældrerådsmøde 21. maj 2015

Referat fra Ældrerådsmøde 25. juni 2015

Referat fra Ældrerådsmøde 27. august 2015

Referat fra Ældrerådsmøde 17. september 2015

Referat fra Ældrerådsmøde 15. oktober 2015

Referat fra Ældrerådsmøde 19. november 2015

Referat fra Ældrerådsmøde 10. december 2015

Referater 2014

Referat af konstituerende møde i Ældrerådet den 291113

Referat fra Ældrerådsmøde 16. januar 2014

Referat fra Ældrerådsmøde 19. februar 2014

Referat fra Ældrerådsmøde 19. marts 2014

Referat fra Ældrerådsmøde 24. april 2014

Referat fra Ældrerådsmøde 15. maj 2014

Referat fra Ældrerådsmøde 19. juni 2014

Referat fra Ældrerådsmøde 21. august 2014

Referat fra Ældrerådsmøde 18. september 2014

Referat fra Ældrerådsmøde 16. oktober 2014

Referat fra ekstraordinært Ældrerådsmøde 11. november 2014

Referat fra Ældrerådsmøde 20. november 2014

Referat fra Ældrerådsmøde 11. december 2014

 

 

 

 

Sidst opdateret